ÖZGEÇMİŞ
  MUAYENEHANE     HASTALARIMIZ İÇİN     ULAŞIM  
Özgeçmiş
Kitaplar
Ödüller
Tezler, Bilimsel Projeler
Uluslararası Dergilerde Basılan Makaleler
Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler
Genel:
Ana sayfa

Kitaplar

Kitap içinde bölüm / makale yazarlığı

Murat Bozlu,
“Prostat Biyopsisi: Bir Üroloji Uzmanının Bilmesi Gerekenler”, Ürolojide Yeni Ufuklar Üroonkoloji, Editör Sümer Baltacı, Bölüm 3, 33-51, Güneş Kitabevi, Ankara, 2009.

Murat Bozlu, “Prostatitler ve Kanser”, Prostatın Benign Hastalıkları, Editörler Ateş Kadıoğlu, Ramazan Aşçı, Bülent Semerci, İrfan Orhan, Selahittin Çayan, Önder Yaman, M. Faruk Usta, Bölüm 4/6, 213, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2009.

Murat Bozlu, “Renal Hücreli Karsinom Epidemiyolojisi, Etiyolojisi ve Risk Faktörleri”, Üroonkoloji Kitabı, Editörler Haluk Özen, Levent Türkeri, Bölüm 65, 909-912, Üroonkoloji Derneği, 2007.

Murat Bozlu, “Sürrenal Hastalıkları”, Temel Üroloji, Editörler Kadri Anafarta, Yaşar Bedük, Nihat Arıkan, 3. Baskı, Bölüm 29, 1081-1093, Güneş Kitabevi, Ankara, 2007.

Kitap içinde bölüm / makale  çevirisi

Murat Bozlu,
“Üretra”, Glenn Ürolojik Cerrahi, Çeviri Editörü N.Arıkan, Kısım V, 287-291, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

Murat Bozlu, “Kadın İnkontinansında Abdominal Retropubik Girişimler”, Glenn Ürolojik Cerrahi, Çeviri Editörü N.Arıkan, Bölüm 35, 293-299, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

Murat Bozlu, “Stres Üriner İnkontinansta Vajinal Girişimler”, Glenn Ürolojik Cerrahi, Çeviri Editörü N.Arıkan, Bölüm 36, 300-312, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

Murat Bozlu, “Pubovajinal Fasyal Slingler”, Glenn Ürolojik Cerrahi, Çeviri Editörü N.Arıkan, Bölüm 37, 313-318, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

Murat Bozlu, “Kadınlar ve Erkeklerde İnkontinans için Enjeksiyon Tedavileri”, Glenn Ürolojik Cerrahi, Çeviri Editörü N.Arıkan, Bölüm 38, 319-326, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

Murat Bozlu, “Sentetik Sling”, Glenn Ürolojik Cerrahi, Çeviri Editörü N.Arıkan, Bölüm 39, 327-332, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

Murat Bozlu, Akbay E, “Ürolojik Cerrahi”, Washington Cerrahi El Kitabı, Çeviri Editörleri S. Aydın, M. Çağlıkülekçi, T. Çolak, M. Dirlik, K. Öcal, T. Akça, Bölüm 40, 602-611, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2002.