ÖZGEÇMİŞ
  MUAYENEHANE     HASTALARIMIZ İÇİN     ULAŞIM  
Özgeçmiş
Kitaplar
Ödüller
Tezler, Bilimsel Projeler
Uluslararası Dergilerde Basılan Makaleler
Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler
Genel:
Ana sayfa

Tezler, Bilimsel Projeler


Uzmanlık Tezi

“Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyonu ve Tedaviye Yanıtı Değerlendirmede Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA), Ki-67 ve Nucleolar Organizer Region (AgNOR)’ un Değeri”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 1998.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf Ziya MÜFTÜOĞLU
(http://tez2.yok.gov.tr/ Adresinden 70694 numaralı tez, PDF olarak ulaşılabilir)

Yönetilen Doktora Tezleri / Tıpta Uzmanlık

1.
Erdem E, Transrektal Ultrasonografi (TRUS) Kılavuzluğunda Alınan Prostat İnce İğne Biyopsilerinde Prostat Kanseri Yakalama Oranlarının Değerlendirilmesi”, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., Tıpta Uzmanlık Tezi, 2008.

2.Ülger S., “Benign Prostat Hiperplazili Olgularda Dört Farklı Alfa blokerin Lipid Profili Üzerine Yaptığı Değişiklikler”, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., Tıpta Uzmanlık Tezi ,2008.